Yaklaşım Logo

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)

CUMHURBAŞKANI KARARI

(14.11.2023 tarih ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Karar Sayısı: 7782

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

13 Kasım 2023

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
934