Yaklaşım Logo

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14. Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30.6.2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7408)

CUMHURBAŞKANI KARARI

(29.07.2023 tarih ve 32263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Karar Sayısı: 7408

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 30.6.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Temmuz 2023

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
847