Yaklaşım Logo

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7803)

CUMHURBAŞKANI KARARI

(18.11.2023 tarih ve 32373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Karar Sayısı: 7803

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12. maddesi gereğince karar verilmiştir.

17 Kasım 2023

17.11.2023 TARİHLİ VE 7803 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan “- Diğerleri; — Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki malların, özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)
87.03— Sadece elektrik motorlu olanlar
 — Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler
 
   —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayanlar10
   —- Diğerleri40
  — Motor gücü 160 kW’ı geçenler 
—- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar50
   —- Diğerleri60

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı