4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2023 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6649)

CUMHURBAŞKANI KARARI

(06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır)

Karar Sayısı: 6649

1- 4.7.1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkûr Kanunun 1. maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27.1.2023, diğer yarısının 17.4.2023 tarihinde ödenmesine,

2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2. maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22.12.2023 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

5 Ocak 2023