Yaklaşım Logo

2024/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 24/5/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DUYURU

(24 Mayıs 2024 tarihinde SGK tarafından yayınlanmıştır)

2024 / MART DÖNEMİ SGK PRİM BORÇLARININ KDV MAHSUBU İLE 24/5/2024 TARİHİNE KADAR ÖDENEBİLMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce, karşılaşılan teknik sorunlar nedeniyle bazı mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2024/Mart dönemi SGK prim borcuna 20/5/2024 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşandığının belirtilmesi üzerine, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 24/5/2024 tarihine kadar uzatılması karar altına alınmıştır.

Bu doğrultuda her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden, 2024/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 24/5/2024 olarak uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı