Yaklaşım Logo

1 milyon 775 bin 896 araç trafikten çekilecek

Türkiye geneli 17 milyon 33 bin 413 araçtan 20 yaş üzeri yaklaşık 1 milyon 775 bin 896 araç trafikten çekilecek.


Şikayetvar’ın elde ettiği verilere göre, trafikte olan ve trafikten çekilecek araçlardan 300 bin 808’i kamyonet; 336 bini minibüs, otobüs,dolmuş; 285 bin 93’ü ağır ticari araç, 853 bin 995’i traktör ve 10 bin 326’ini özel amaçlı araçlardan oluşuyor.

31 Temmuz 2012 Tarih ve 28370 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı yürürlüğe girdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde yaptığı konuşma ile trafik güvenliğini etkileyen eski araçların belli mekanizmalarla sistemden çıkarılması yönündeki çalışmalara atfen, güvensiz araçların trafikten çekilmesi yönünde siyasi irade ortaya koydu.

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü, hurda araç teşvik paketinin ana hatları belli olmaya başladı.

Hangi Araçlar, Nasıl Trafikten Toplanacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış insan ve yük taşımacılığında kullanılan araçlar (Kamyon,tanker,çekici ve otobüs)için hurda teşviki “Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ” ile ücreti hak sahibine ödenerek yapılmaktadır. Hurdalar Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilmektedir. Bu çalışmalar Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa yapılmakta ve genellikle araçların birikmiş Motorlu Taşıtlar Vergisi de affedilmektedir. 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmi Gazete’de hurda araçlar ile ilgili olarak “Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ” (Tebliğ No:66) yayınlanmış olup söz konusu Tebliğ, modeli 1990 ve öncesi yıllar olan;

*Yük/eşya taşımak için imal edilmiş kamyonet, kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtları,

*İnsan taşımak için imal edilmiş bulunan minibüs ve otobüs cinsi motorlu taşıtları kapsamaktadır.

Hurda bedelleri

Hurdaya ayrılacak araçların trafikten çekilmesi işlemlerinde ödenecek ücretler henüz netleşmedi fakat daha önce ticari araçlar için uygulanan hurda bedelleri şu şekildeydi:

*1973 model ve öncesi taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,08] TL,

*1974,1975 ve 1976 model taşıtlar için [taşıt ağırlığı (kg) x 0,90]TL,

*1977,1978 ve 1979 model taşıtlar için [taşıt ağırlığı (kg) x 1,00] TL,

*1980 ve 1981 model taşıtlar için [taşıt ağırlığı (kg) x 1,10] TL,

*1982 ve 1983 model taşıtlar için [taşıt ağırlığı (kg) x1,20] TL,

*1984 ve 1985 model taşıtlar için [taşıt ağırlığı (kg) x1,30] TL,

*1986 ve 1987 model taşıtlar için [taşıt ağırlığı (kg) x1,40] TL,

*1988,1989 ve 1990 model taşıtlar için [taşıt ağırlığı (kg) x1,50] TL,

Hurda araçlar için 3 seçenek

Aracın bedeli karşılığında hurdaya çıkarılması, birikmiş vergilerin sadece anaparasının ödenmesi ve hurda araç karşılığında yeni araç almak isteyenlere de vergi indirimi gibi üç seçenek sunulacak. İlk seçeneğe göre, hurda araçlar karşılığında yeni otomobil alımlarında belirli oranda ÖTV indirimi yapılacak. İkinci seçenek, hurda araçların İl Özel İdareleri aracılığı ile toplanmasını kapsıyor. Bu seçenekte araç sahiplerine hurda bedeli ödenerek araçların trafikten çekilmesi sağlanacak. Üçüncü seçenek ise vergi borcu aracın bedelini geçen hurda otomobiller için hurda araçların vergi borcunun ödenmesine kolaylık getirilecek.

 

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı