Yaklaşım Logo

20.09.2019 – Kötüniyet tazminatı

Kötüniyet tazminatı Kötüniyet tazminatı, iş güvencesi uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, işçinin yasal hakkını araması veya şikâyet yoluna başvurması gibi nedenlerle işverence feshedilmesi

Tümünü Oku »