Yaklaşım Logo

Yeniden Değerleme Oranının İdari Yargılamalara Etkisi ve 2023 Yılında Uygulanacak Parasal Hadler (E-Yaklaşım)

Yazar: Hüseyin MERT*
            Mevlüt GÜNGÖR**
E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361
 
I- YENİDEN DEĞERLEME ORANININ İDARİ YARGILAMALARINA ETKİSİ
Vergi Usul Kanunu’nun[1] mükerrer 298. maddesinde düzenlenmiş olan yeniden değerleme oranı (YDO), başta takip ve tahsili 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na tabi olan birçok maktu vergi, harç ve cezaların bir sonraki yılda uygulanacak tutarlarını otomatik olarak artırdığı gibi, aynı şekilde yine başta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları olmak üzere…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı