Yaklaşım Logo

Yabancıların Çalışma İzni Başvurularının Değerlendirilmesi, Çalışma İzni Kararı, Yabancıların İşe Başlamaları Ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmeleri

Yazar: Arif TEMİR*

E-Yaklaşım / Mayıs  2023 / Sayı: 365

I- GİRİŞ

Birçok ülkede olduğu gibi yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilmeleri 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin almalarına bağlıdır. İlgililerin Bakanlıktan izin talebinde bulunmaları mevzuat kapsamında değerlendirilmektedir. Usulüne uygun olarak tamamlanan başvuruların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanmaktadır. Bu değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olmayan başvurular reddedilmekte, mevzuata uygun olan başvurular kabul edilerek ilgili yabancıya izin belgesi verilmektedir. Bir işverene bağlı çalışan yabancıya verilen çalışma izni, ilk başvuruda en çok bir yıl süreyle geçerli olmak üzere düzenlenir.

Bu yazımızda; yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesi, çalışma izni kararı verilmesi, yabancıların işe başlamaları ve sosyal güvenlik kurumuna bildirilme sürelerini açıklamaya çalışacağız.

II- ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre Çalışma izni başvuruları Genel Müdürlükçe belirlenen çalışma izni değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilir.

Usulüne uygun olarak tamamlanan başvuruların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır. Otuz günlük süre başvurunun sistem üzerinden tamamlandığı veya ek bilgi ve belge talebi olması halinde talep edilen bilgi ve belgelerin sistem üzerinden yüklendiği tarihten itibaren başlar([1]).

Adına çalışma izni başvurusu yapılan yabancılar veya işverenleri, gerekli görülmesi halinde Genel Müdürlüğe davet edilebilir.

III- ÇALIŞMA İZNİ KARARI

Başvurunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya çalışma izni verilir. Turkuaz kart, bağımsız çalışma izni ve süresiz çalışma izni bir işverene bağlı olmaksızın yabancı adına düzenlenir.

Bir işverene bağlı çalışan yabancıya verilen çalışma izni, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreyle geçerli olmak üzere düzenlenir(

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
Podcst Dinle
En Çok Okunanlar