Vergi Tebligatı Prensip Olarak Mükellefin İş Adresinde Yapılmalıdır

Yazar: Nazlı Gaye ALPASLAN*
Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I-
GİRİŞ
Uygulamada 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre tebligat önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.
Zaman zaman vergi idaresinin hatalı tebligatları dolayısıyla birçok tebligatlar
hakkında vergi mükellefleri tarafından açılan davalar idare aleyhine sonuçlanmaktadır. 
Bu çalışmada 213 sayılı vergi usulünde
yer alan e-Tebligat konusu VUK…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN