Vergi Gelirleri Nasıl Gelişiyor?

Yazar: Haldun DARICI*
Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I-
GİRİŞ
Hazine ve Maliye (Eski) Bakanı Lütfi
ELVAN 2022 yılı bütçe sunuş konuşmasında bütçe gelirlerindeki gelişmeler
konusunda “Bütçe gelir performansımız;
üretim artışı, güçlü talep, e-ticaret ve kartlı harcamalardaki artış ile yapılandırma
gelirleri sayesinde olumlu etkilendi” demiştir(1).
2021 yılı bütçesinde 1.101,1 milyar olarak tahmin edil…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN