Ticaret Şirketlerinin Bölünmesinde Alacaklıların Korunmasına İlişkin Hükümler

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK*
Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I-
GİRİŞ
Ticaret şirketlerinin bölünmesi,
malvarlıklarını tamamen veya kısmen kendilerinden ayırarak tasfiyesiz olarak ve
kısmî küllî halefiyet yoluyla başka sermaye şirketlerine veya kooperatiflere
devretmeleri ve bunun karşılığında bölünen şirketin ortaklarının devralan
şirketlerde ortak konumunu elde etmeleridir. 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nda tam ve kısmi böl&uu…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN