Yaklaşım Logo

Sosyal İçerik Üreticileri İle Mobil Uygulama Geliştiricilerine Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası (E-Yaklaşım)

Yazar: İsmail KARAKOÇ*

E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

Son yıllarda teknolojide yaşanan küresel gelişmelerle birlikte, Türkiye’de de iletişim araçlarının çeşitliliği yaygınlaşmıştır. Söz konusu iletişim araçlarının başında sosyal medya olarak tabir edilen sosyal paylaşım ağları etkinliğini artırmıştır. Kişi ve kurumlar sosyal paylaşım ağlarını kullanarak pazarlamalarını bu yönde kullanabilmektedir. Geçmişten günümüze kullanıcı sayısının artmasıyla da günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Dolayısıyla vergisel yönden de önem kazanmıştır.

İnternet ortamında kullanılan sosyal paylaşım ağları veya mobil cihazlar için geliştirilen uygulamalar, kişiler için kazanç kaynağı haline gelmiştir. Bu kapsamda sosyal içerik üreticileri tarafından sosyal paylaşım ağları üzerinden reklam gelirleri, sponsorluk, bağışlar, hediyeler gibi çeşitli şekillerde kazanç elde edilmektedir. Diğer taraftan mobil uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, abonelik geliri gibi farklı gelirler de elde edilebilmektedir. Söz konusu gelirler ticari kazanç kapsamında değerlendirilmesi halinde beyanname verme, defter tutma gibi çeşitli vergisel yükümlülüklere tabi olması gerekecektir. Cüzi sayılacak gelir elde edenler için de bu yükümlülük geçerli olacaktır. Ancak 26.10.2021 tarihinde yürürlüğe giren 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlemeye gidilerek; 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen söz konusu kazançlara uygulanmak üzere, toplamı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin bu kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi amaçlanmıştır.

II- YASAL DÜZENLEME

14.10.2021 tarihinde kanunlaşan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr Kanun’un 2. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na Mükerrer 20/B maddesi ihdas edilerek sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilmiştir.

Mükerrer 20/B maddesine göre belli şartlar altında internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.

Madde metnine göre 2 farklı istisna hükmü yer almaktadır. Bunlar;

– Sosyal İçerik Üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar,

– Mobil Uygulama Geliştirenlerin elde ettikleri kazançlar.

12.01.2022 tarih ve 31717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre;

Sosyal içerik üreticisi, Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla; herhangi bir konuya ilişkin paylaşımlar yapmak suretiyle tanıtım ve tavsiyede bulunarak bir ürün ya da hizmetin satın alınması için diğer kullanıcıları etkilemek suretiyle gelir elde edenler ile paylaşımlarının izlenmesi sayesinde reklam gelirlerinden pay alan başta olmak üzere içerik üreticiliği faaliyeti sonucu her türlü gelir elde eden gerçek kişiyi,

Mobil uygulama geliştiricisi, Elektronik uygulama paylaşım ve satış platformlarında faaliyet göstermek amacıyla uygulama geliştiren ve geliştirdiği uygulamaları bu platformlarda kullanıcıların hizmetine sunan gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasından sadece gelir vergisi…

Diğer Yazılar
Şimdi Abone-Ol
eylul-haber

ABONE OL

Podcst Dinle
En Çok Okunanlar