Yaklaşım Logo

Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Asgari Ücret İle Çalışanların Durumu ve 2024 Yılı Ücretlerinin Hesaplanışı

Yazar: Erdem AZMAN*

E-Yaklaşım / Ocak 2024 / Sayı: 373

I- GİRİŞ

30 Aralık 2023 tarih, 32415 sayılı Resmi Gazete’de([1])([2]) yer almaktadır.

Bugünkü yazımızın konusu Sosyal Güvenlik Destek Primine (SGDP) tabi yani emekli maaşı almakta iken sigortalı olarak çalışanların asgari ücret üzerinden ücret alması durumunda nasıl bir hesaplama yapılması gerektiğine ilişkindir.

Ayrıca 2024 yılında yürürlükte olan asgari ücret ekseninde ücretlerin nasıl hesaplanacağına dair örnekler de verilecektir.

Sosyal Güvenlik Destek Primine([3]) (SGDP) Tabi Olanların Prim Kesintisi Kaçtır?

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı

4/1-a kapsamında olanlar için

İşveren Payı (%)

İşçi Payı (%)

Toplam (%)

22,5 + 2

7,5

32

SGDP’ye tabi sigortalının prime esas kazanç toplamı dikkate alınarak gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi; Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Payı % 22,5, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi İşveren Payı % 2 ile Sosyal Güvenlik Destek Primi İşçi Payı % 7,5 şeklindedir.

Prim Oranları([4])

SGK Pr…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı