Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Asgari Ücret İle Çalışanların Durumu Ve 2023 Yılı Ücretlerinin Hesaplanışı (E-Yaklaşım)

Yazar: Erdem AZMAN*
E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362
I- GİRİŞ
29 Aralık 2022 tarih, 32058 sayılı Resmi Gazete’de; 22.12.2022 tarih, 2022/2 No.lu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında geçerli günlük brüt asgari ücret (333,60) üçyüzotuzüç lira altmış kuruş olarak yayımlanmıştır. 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücrete dair bilgiler tablo halinde T.C. Çalışma ve Sosy…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN