Yaklaşım Logo

Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Asgari Ücret İle Çalışanların Durumu (E-Yaklaşım)

Yazar: Erdem AZMAN*

E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

17 Aralık 2021 tarih, 31692 sayılı Resmi Gazete’de; 16.12.2021 tarih, 2021/1 No.lu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 01.01.2022–31.12.2022 tarihleri arasında geçerli günlük brüt asgari ücret (166,80) yüzaltmışaltı lira seksen kuruş olarak yayımlanmıştır. 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücrete dair bilgiler tablo halinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait resmi sitede yer almaktadır. Bugünkü yazımızın konusu ise Sosyal Güvenlik Destek Primine (SGDP) tabi yani emekli maaşı almakta iken sigortalı olarak çalışanların asgari ücret üzerinden ücret alması durumunda nasıl bir hesaplama yapılması gerektiğine ilişkindir.

Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olanların prim kesintisi kaçtır?([1])

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı

4/1-a kapsamında olanlar için

İşveren Payı (%)

İşçi Payı (%)

Toplam (%)

22,5 + 2

7,5

32

SGDP’ye tabi sigortalının prime esas kazanç toplamı dikkate alınarak gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi; Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Payı % 22,5, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi İşveren Payı % 2 ile Sosyal Güvenlik Destek Primi İşçi Payı % 7,5 şeklindedir.

Gelir vergisi tarifesi(

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı