Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Asgari Ücret İle Çalışanların Durumu (E-Yaklaşım)

Yazar: Erdem AZMAN*
E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

17 Aralık 2021 tarih, 31692 sayılı
Resmi Gazete’de; 16.12.2021 tarih, 2021/1 No.lu Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Kararı ile 01.01.2022–31.12.2022 tarihleri arasında geçerli günlük brüt asgari
ücret (166,80) yüzaltmışaltı lira seksen kuruş olarak yayımlanmıştır. 2022
yılında uygulanacak olan asgari ücrete dair bilgiler tablo halinde T.C. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakan…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN