Sermaye Şirketinin Şahıs İşletmesine Dönüştürülmesinde Vergisel Uygulamalar

Yazar: Salih ÇALAL*
E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363
I- GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu şirketlere, geniş bir tür değiştirme serbestisi ve tür seçme özgürlüğü sağlamaktadır. Farklı bir anlatımla, bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir ve yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır. Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna ilişkin hükümler geçerli olur ve bilindiği üzer…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN