Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar İçin Tahsis Talebinde Bulunmak Gerekir Mi?

Yazar: Sevgi ÜVEDİ*

E-Yaklaşım / Temmuz 2024 / Sayı: 379

I- GİRİŞ

5510 sayılı Kanunda ölüm aylığından yararlanmada sigortalıya ilişkin koşullar 32. maddede, hak sahiplerine ilişkin koşullar ise 34. maddede düzenlenmiştir. Ölüm sigortasından; ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi, evlenme ödeneği, cenaze ödeneği yardımları yapılmaktadır.

Bu makalemizde, ölüm sigortasından sağlanan yardımlar üzerinde durularak, ölüm sigortasında tahsis talebinde bulunma zorunluluğuna farklı bir bakış açısı getirilecektir.

II- ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR

5510 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesinin ikinci fıkrası; “17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı, 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan veya hak kazanan; aylık, gelir ve diğer ödenekler ile 08.02.2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre ödenmekte olan ek ödemenin verilmesine devam edilir. Bu gelir ve aylıkların durum değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi veya yeniden bağlanmasında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümleri uygulanır.” hükmünü amirdir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin Geçici 4. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, ölen sigortalının hak sahiplerine gelir ve aylık bağlanması ile bu gelir ve aylıkların durum değişikliği hallerinde artırılması, azaltılması, kesilmesi veya yeniden bağlanmasında Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalılar için mülga Kanun hükümleri, 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalılar için ise Kanun hükümleri uygulanmakta iken 05.12.2017 tarihinde anılan fıkrada yapılan değişiklik gereğince, Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında olmayan hak sahiplerine gelir veya aylık bağlanmasında, sigortalıya ilişkin koşulların tespiti ile gelir veya aylığın hesaplanması ve paylaştırılmasında ölüm tarihindeki, hak sahiplerine ilişkin koşulların tespitinde ise hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı