Lisanslı Futbolcu Menajerliği Faaliyetinin Niteliği ve Vergilendirilmesi

Yazar: Mehmet YÜCEL*

Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

Yazılı ve görsel spor basını olmak başta üzere sıkça duymuş olduğumuz lisanslı futbolcu menajerliği (lisanslı futbolcu temsilcisi) günümüzün popüler mesleklerinden birisi haline gelmiştir. Lisanslı futbolcu temsilcisi, profesyonel oyuncuları, bir sözleşme hakkında görüşmeler yapmak amacıyla bir kulübe karşı, ya da bir kulübü, bir sözleşme hakkında görüşmeler yapmak amacıyla diğer bir kulübe karşı temsil eden kişilerdir. Lisanslı futbolcu menajerliği görünüşte oyuncudaki yeteneği keşfedip oyuncuyu başka kulübe transfer etmek olarak anlaşılsa da arka planda oldukça ayrıntılı prosedürler ve yasal zorunluluklar barındıran bir meslektir. 

II- LİSANSLI MENAJERLİK SİSTEMİ

2001 yılına kadar “FİFA Menajerliği” adı altında verilen lisans bu yıldan sonra federasyonlarca düzenlenen yazılı sınav ve çeşitli kriterlere sahip olma koşulu ile gerçek kişilere bağlı bulundukların federasyonlarca verilmektedir. Lisanslı menajerlik sistemi; dünyada gerçekleşen transfer piyasasını kontrol altında tutmak ve olumsuz bir durum karşısında futbolcu veya kulüplerin zararlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuştur(1). Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen “Lisanslı Futbolcu Temsilcisi Belirleme Sınavı” (FİFA’ya bağlı tüm federasyonlarda olduğu gibi)  her yıl Mart ve Eylül ayında aynı gün ve saatte gerçekleştirilmektedir.

Futbolcu temsilcisi, temsil ettiği kulüp veya futbolcu ile yazılı bir sözleşme yapmak ve faaliyetlerini bu sözleşmeye uygun olarak yürütmek zorundadır. Futbolcu temsilcisine ödenecek ücret tutarının ve ödeme koşullarının sözleşme ile belirlenmesi zorunludur. Lisanslı bir menajerin hizmetinden yararlanan kulüp ve futbolcular; menajerin faaliyetinden doğacak tüm risklere karşı güvence altındadır. Federasyon nezdinde temsil edilirler.

Ödeme koşulları ve komisyon tutarları belirli bir şablon içerisinde hazırlanır ve federasyonlarca kayıt altına alınır. Ödemelerde anlaşmazlıkların önüne geçilir. Temel olarak FİFA ve Ulusal Federasyonların belirlediği kurallara göre temsil edilir ve cezai bir durum oluşturacak durumlardan uzak tutulurlar. Özellikle FIFA ve Federasyonların bu sisteme katı kurallar getirmesinin sebebi transfer piyasasını kayıt altına almak, kendi talimat ve yönetmeliklerini bilen ve risklere karşı sigortasını yaptıran kişilere yer vererek doğabilecek riskleri önlemek ve kara para aklamasına karşı önlem almaktır. Lisanslı menajerler, belge düzenlemek ve oyuncularını federasyonlara bildirmek zorundadırlar.

III- LİSANSLI FUTBOLCU MENAJERLİĞİ FAALİYETİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN GELİRİN NİTELİĞİ

Gelir vergisinin konusunu gerçek kişilerin elde ettiği gelirler oluşturur. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisine tabi kazanç ve iratlar ise, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde yedi (7) gelir unsuru olarak sırasıyla; ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar şeklinde tek tek sayılmak suretiyle belirlenmiştir. Buna göre, bir kazanç ve iradın gelir vergisine tabi tutulabilmesi için yukarıda sayılan yedi gelir unsurundan birine dahil olması gerekir. Bu bakımdan lisanslı futbolcu menajerliği faaliyetinden elde edilen gelirin niteliğinin belirlenmesi, yukarıda sayılan hangi gelir…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı