Kapıcılara Konut Verilmesi ve Kapıcının Elektrik, Su, Doğalgaz, Cep Telefonu Gibi Giderlerinin Ödenmesi

Yazar: Arif TEMİR*
Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I-
GİRİŞ
Günümüzde şehirlerde birçok apartmanda kapıcı istihdam edilmektedir. “Kapıcı”
yerine uygulamada çoğunlukla “apartman görevlisi” deyimi kullanılmaktadır. Kapıcılarında çalışma mevzuatından
kaynaklanan diğer işçiler gibi birçok hakları bulunuyor. Kapıcılar diğer işçilerden farklı olarak genellikle görev yaptıkları apartmanda/sitede oturuyo…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN