İşveren Vekili Konumunda Sayılanlara Fazla Mesai Ücreti Ödenmemesi (E-Yaklaşım)

Yazar: Mahmut ÇOLAK*
E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353
 
I- GİRİŞ
Bu çalışmamızda ister kamu şirketleri olsun isterse özel sektör işletmeleri isterse de gerçek kişileri temsil eden işveren vekili statüsünde bulunanların, 4857 sayılı İş Kanunu açısından fazla mesai yapıp yapamayacağı ve buna bağlı olarak fazla mesai ücretinin ödenip ödenemeyeceği yargı kararları ışığında değerlendirilecektir.
II- İŞVEREN VEKİLLİĞİ TANIMI…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN