İntifa Hakkı Karşılığı Elde Edilen Gelirin Gayrimenkul Sermaye İradı Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği

Yazar: Enez PULLUK*
Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I-
GİRİŞ
İntifa hakkı karşılığı elde edilen
gelirin niteliği ile bu gelirin gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilip
edilemeyeceği hakkında uzun süredir devam eden bir tartışma bulunmaktadır.
Tartışma zaman zaman Danıştay kararlarına da konu olmaktadır. Ancak intifa
hakkı karşılığı elde edilen gelirin gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilip
edilemeyeceği hakkında ortaya çıkan tartışmaları sona erdirecek nitelikt…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN