İhale Konusu veya Özel Sektör Tarafından Tekrar Verilen İşlerde SGK Dosyası Tescil Edilmeden Aynı Dosya Üzerinden İşlem Tesisinin Esasları

Yazar: Fahrettin YÜKSEK*
E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363
I- GİRİŞ
Son yıllarda ülkemizde hizmet sektörünün birçok sektöre göre çok daha hızlı büyümesi bilhassa kamu işletmelerinin kısmen de özel sektörün hizmet alım yoluyla birçok işi gördürme yolu benimsenmesinin önünü açmıştır. Hizmet sunumunda bulunan birçok işletme gerek aynı şehirde gerekse de farklı şehirlerde hizme…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN