Yaklaşım Logo

İdari Para Cezalarında Ve Sigorta Primlerinde Zamanaşımı Süresi

Yazar: Ahmet AĞAR*

E-Yaklaşım / Haziran 2024 / Sayı: 378

I- GİRİŞ

İşverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yasal süresi içinde verilmesi gereken belgelerin verilmemesi halinde, Kurum tarafından tahakkuk ettirilen İdari Para Cezaları ile ödenmeyen sigorta primleri, işsizlik sigorta primleri, eğitime katkı payı gibi kurum alacaklarının tahakkuk ve tahsilat zamanaşımı süresinin ne kadar olduğu bu yazımızın konusu olacaktır.

II- İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ:

İdari para cezaları 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar. İdari para cezasına konu fiil, ilgili Kanunlar ile verilen yükümlülük yerine getirilmediği zaman işlenmiş sayıldığından, gerek 506, gerek 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, idari para cezasına konu fiili, yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken sürenin son günü itibarıyla işlemiş sayılmaktadır.

İdari para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk ettiğinden, idari para cezasına konu fiilin tahakkuk zamanaşımına girip girmediği husus, fiilin işlendiği tarihte geçerli olan Kanun hükümlerindeki zamanaşımı dikkate alınarak belirlenecektir. Buna göre;

  • 09.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENMİŞ FİİLLERDE İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI

30.09.2008 tarihinden önceki bir tarihte işlenmiş olan fiiller yönünden idari para cezasına konu fiillerin tahakkuk zamanaşımı sürelerinin olmuş olması nedeniyle, bu tarihten önce işlenmiş olan fiillerden dolayı idari para cezası uygulanamayacağından dolayı, bu döneme ait zamanaşımı süreleri ile ilgili tarihleri belirtmeye gerek yoktur.    

B- 01.10.2008 TARİHTEN SONRA İŞLENEN FİİLLERDE İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı