Yaklaşım Logo

Hazır Beton Teslimlerinin Yıllara Sari İş Kapsamında Olup Olmadığı ve KDV Tevkifatı Karşısındaki Durumu

Yazar: Menderes ÇETİN*

E-Yaklaşım / Temmuz 2023 / Sayı: 367

I- GİRİŞ

Bu makalede, hazır beton teslimi işinin yıllara sari iş olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceği ve KDV mevzuatı açısından yapım işleri kapsamında KDV tevkifatına tabi olup olmayacağı hususunda değerlendirmelerimize yer verilmiştir.

Son yıllarda önceki yıllara kıyasla düşüş içinde olsa da inşaat sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden birisidir. Bu sektörün ana bileşenlerinden biri de hazır beton satışlarıdır.

Makalemizde, hazır beton teslimlerinin Katma Değer Vergisi mevzuatı açısından yapım işleri kapsamında KDV tevkifatı karşısındaki durumu ile Gelir/Kurumlar Vergisi açısından yıllara sari iş olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceği hususunda düşüncelerimiz açıklanmaya çalışılmıştır. 

II- MEVZUAT DÜZENLEMELERİ

A- KDV MEVZUATINDAKİ İLGİLİ DÜZENLEMELER

3065 Sayılı Kanun’un 1. maddesine göre Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılmış olan mal teslimi veya hizmet ifaları KDV ye tabidir.

Aynı Kanun’un 9/1. maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükmü yer almaktadır.

Kanundan alınan yetkiye istinaden yapılan belirlemeler ise KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer almaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri “ başlıklı (I/C-2.1.3.2.1.) bölümünün;

-“Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı” başlıklı (I/C-2.1.3.2.1.1.) alt bölümünde,

“Tebliğin;

– (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri,

– (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri

ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı