Gider Pusulasının Kullanım Alanı Genişletilmiş ve Bazı Belgelerin Gider Pusulası Yerine Geçeceği Hükme Bağlanmıştır

Yazar: Mehmet MAÇ*
Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I-
GİRİŞ
Vergi Usul
Kanunu’nun (VUK) 234. maddesi, 7338 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile 1 Kasım
2021 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve;
– Vergi mükelleflerinin fatura ve benzeri belge
veremeyenlerden aldıkları mal veya hizmetlerin gider pusulası ile belgelenmesi
esası getirilmiş,

Bazı ödeme belgelerinin ve resmi yazıların gider pusulası yerine geçeceği hükme
bağlanmış…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN