Yaklaşım Logo

Gider Pusulasının Kullanım Alanı Genişletilmiş ve Bazı Belgelerin Gider Pusulası Yerine Geçeceği Hükme Bağlanmıştır

Yazar: Mehmet MAÇ*

Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I- GİRİŞ

Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 234. maddesi, 7338 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile 1 Kasım 2021 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve;

– Vergi mükelleflerinin fatura ve benzeri belge veremeyenlerden aldıkları mal veya hizmetlerin gider pusulası ile belgelenmesi esası getirilmiş,

– Bazı ödeme belgelerinin ve resmi yazıların gider pusulası yerine geçeceği hükme bağlanmıştır.

Aşağıdaki bölümlerde gider pusulası ile ilgili hükümler özetlenmiştir.

II- VUK’UN GİDER PUSULASINI DÜZENLEYEN 234. MADDESİNİN ESKİ VE YENİ METİNLERİ

VUK’un 234. maddesinin 7338 sayılı Kanunla değişmeden önceki ve sonraki metinle aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak sunulmuştur:

VUK’un 234. MADDESİNİN ESKİ HALİ

VUK’un 234. MADDESİNİN 7338 SAYILI
KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN YENİ HALİ

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin; Vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf  tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.

(7338 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük: 01.11.2021) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, bu Kanun kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar (gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldıkları mallar hariç) için işi yapana veya malı satana imza ettirecekleri gider pusulası düzenlerler. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura hükmündedir.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı