Yaklaşım Logo

Gelir ve Aylıkların Ödenmesi (E-Yaklaşım)

Kalfa Reklam

Son Güncelleme 1 Şubat 2022

Yazar: Cemil UZUN*

E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

Ülkemizde yaklaşık on iki buçuk milyon kişi Kurumdan yaşlılık, ölüm ve malullük aylığı ve iş kazası geliri almaktadır. Bu yazımızda gelir/aylık alan sigortalıların aylık ödeme günü son değişiklikle birlikte inceleyeceğiz.

II- GELİR VE AYLIKLARIN ÖDENME GÜNÜ      

Emekli olurken sigortalılara sistem tarafından tahsis numarası verilmektedir. Emekli olduktan sonra sigortalının iş ve işlemleri tahsis numarası üzerinden yürütülmektedir. Aylıklar da bankaya gönderilirken TC numarası ve tahsis numarası esas alınarak gönderilmektedir. Aylığın hangi tarihte ödeneceği tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Emeklilik türü ödeme gününü etkilemezken sigortalının emekli olduğu sigortalılık kapsamına göre ödeme günü değişmektedir. Sigortalıların aylıkları, genel kural olarak yazılı istek tarihinden sonraki aybaşından başlamaktadır (Özel sektör için ayın 1’i, kamu sektörü için 15’i).

Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, Kurum’ca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenmektedir. Ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktaydı. Bu kısımda değişiklik yapıldı.

Sigortalının 4a (eski adıyla SSKlılar), 4b (eski adıyla Bağ-Kurlular) ve 4c (eski adıyla Devlet memurları) olmasına göre ödeme günü değişmektedir. Tahsis numarasın son rakamına göre ödeme tarihleri;

4/a’ların tahsis numarasının son rakamına göre; 

– 9 olanlar her ayın 17’nde, 
– 7 olanlara her ayın 18’nde, 
– 5 olanlara her ayın 19’nda, 
– 3 olanlara her ayın 20’nde, 
– 1 olanlara her ayın 21’nde, 
– 8 olanlara her ayın 22’nde, 
– 6 olanlara her ayın 23’nde, 
– 4 olanlara her ayın 24’nde, 
– 2 olanları her ayın 25’nde, 
– 0 olanlara her ayın 26’nda aylıkları ödenir.

4/b’lerin tahsis numarasının son rakamına göre;

9, 7, 5 olanlar her ayın 25’nde

3,1 olanlara her ayın 26’nda

8, 6, 4 olanlara her ayın 27’nda

2, 0 olanlara her ayın 28’nde aylıkları ödenir.

4/c’lerin tahsis numarasının son rakamına göre; ayın 1 ile 5’i arasında ödenir.

Örnek 1: 31.12.2021 tarihinde emeklilik talebinde bulunan sigortalıya 01.01.2022 tarihinden itibaren aylık bağlanmıştır. Sigortalının tahsis numarası 2/xxxxx8’dir. Sigortalının tahsis rakamının sonu 8 olduğu için aylığını her ayın 22’sinde alacaktır. İlk ay da ayın 1 ile 21’i arası 20 günlük birikmiş kısım ile 22.01.2022 de hak ettiği ocak aylığını birlikte alacaktır. 22 Ocak 2022 Cumartesiye geldiği için aylığı bir öncesi Cuma günü ödenmekteydi. Bu kısımda değişiklik yapıldı.

III- GELİR VE AYLIKLARIN ÖDENMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Diğer Yazılar