Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Satılmasından Doğan Kazançlara İlişkin Düzenlemeler (E-Yaklaşım)

Yazarlar: Yüksel GÜNEŞ*
                Onur ŞAHİN**
E-Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I-
GİRİŞ
Gerçek kişilere ait şahsi bir
gayrimenkulün elden çıkarılması halinde maliyet bedeli ile satış bedeli
arasındaki farktan oluşan kazanç 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde
belirtilen ‘Ticari Kazanç’ veya
mükerrer 80. maddesinde belirtilen ‘Değer
Artış Kazancı’ ola…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN