Yaklaşım Logo

Bir Karmaşa ve Çelişki Yumağı: Elektronik Ortamda Yapılan Vergisel Uygulamaların Hukuki Yansımaları (E-Yaklaşım)

Yazar: Mustafa ALPASLAN*

E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353

 

(‘Vergi borcu yoktur’ yazısı nasıl alınır!

Bir yazılım hatası nedeniyle vergi borcu olanların, bunu ödemeden “vergi borcu yoktur” yazısı alabildiğini ortaya çıkardı.

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının devreye soktuğu “Elektronik Teftiş”, Vergi Daireleri Otomosyon Projesi (VEDOP) sistemindeki bir yazılım hatası nedeniyle vergi borcu olanların, bunu ödemeden “vergi borcu yoktur” yazısı alabildiğini ortaya çıkardı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara’daki pilot uygulamanın ardından İstanbul, Tekirdağ ve Balıkesir’de 30 vergi dairesindeki denetimlerle hayata geçirilen elektronik teftiş, sistem ve insan unsurundan kaynaklanan açıkları, çeşitli kara delikleri de gözler önüne serdi.

E-Teftişin ilk ayağı olan Vergi Daireleri Denetim Bilgi Sistemi (VEDEBİS) kapsamında yapılan incelemeler sırasında, sistemdeki bir açık nedeniyle, vergi borçlularının da, vergi dairelerinden “vergi borcu yoktur” yazısı alabildiği anlaşıldı.

Bir Maliye yetkilisi, sistemden kaynaklanan bu açığı şu şekilde anlattı:

…. ….

E-Teftiş sırasında ortaya çıkarılan bu açık için hemen Gelir İdaresi Başkanlığı arandı. Daha sonra da sistemdeki bu hata giderildi.

Hiçbir suç tekerrür etmiyormuş!

Bu arada elektronik teftiş sırasında, hiçbir vergi dairesinde “tekerrür”den kaynaklanan bir cezaya rastlanmaması da dikkat çekti.

Vergi Usul Kanunu uyarınca, aynı fiilin tekrarlanması halinde, bu fiile ilişkin cezaların tekerrür nedeniyle belli oranda artırılarak uygulandığını belirten Maliye yetkilisi, bu konuda da şunları söyledi:

“Ama VEDEBİS incelemeleri sırasında hiçbir vergi dairesinde ‘tekerrürden’ kaynaklanan bir vergi cezasına rastlanmadı. Fiiliyatta böyle bir şey mümkün değil. Sonuçlara bakılırsa herkes kurallara tam uyuyor, her hata sadece bir kez yapılıyor, asla tekrarlanmıyor. Keşke her şey böyle olsa ama işin içine girdiğinde bunun aksi olduğu görülüyor. Vergi dairelerinde tekerrürden kaynaklanan bir ceza bulunmaması, tamamen insan hatasından kaynaklanıyor.

e-Teftiş sırasında bundan sonra da sistemden veya insandan kaynaklanan açıkları ortaya koyacağız. İlgili birimler de, buna yönelik politikalar belirleyecek.”…)[1]

Yukarıda alıntı yapılan haber metninde de yer aldığı üzere teknoloji kaçınılmaz bir şekilde hayatın her aşamasında olduğu gibi vergisel konularda da olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle karşımıza çıkmaya başlamıştır. Bu çerçevede çalışmamızda, konunun hukuki yansımaları, uygulamada y…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı