Anonim Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK*
Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353
 

I- GİRİŞ
Anonim şirketler, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan, bir veya daha fazla gerçek yahut tüzel kişi tarafından kurulabilen şirketlerdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, esas sermaye sistemini benimseyen anonim şirketler 50.000 TL, kayıtlı sermaye sistemini kullanan anonim şirketler ise 1…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN