7511 Sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanununda Yapılan Düzenlemeler

Yazar: Mustafa YAVUZ*

E-Yaklaşım / Temmuz 2024 / Sayı: 379

I- GİRİŞ

Ticari hayatın Anayasası niteliğinde olan ve ticaret şirketlerine ilişkin önemli kurallar içeren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu([1]) (TTK) 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ticaret hukukunun; teknolojideki gelişmelere, ticaret yapma tarzındaki değişimlere, uluslararası gereksinimlere, ticari, hukuki ve ekonomik alanlarda ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak dinamik bir yapısı bulunmakta ve bundan dolayı mezkûr Kanun sık sık değişiklik yapma ihtiyacı hâsıl olmaktadır. Bu bağlamda, TTK’nın yürürlükte olduğu yaklaşık 12 yıl içinde anılan Kanunda, 22’si kanun (6273, 6335, 6353, 6455, 6462, 6495, 6552, 6728, 7069, 7101, 7155, 7244, 7251, 7262, 7263, 7339, 7341, 7408, 7417, 7418, 7445 ve 7511 sayılı Kanunlar) ve 4’ü KHK (691, 696, 694 ve 700 sayılı KHK’lar) olmak üzere toplam 26 mevzuat düzenlemesiyle birtakım değişiklikler yapılmıştır.

TTK’da değişiklik yapan kanunların en sonuncusu 29 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren ve iç ticarete ilişkin önemli düzenlemeler ihtiva eden 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundur([2]). Anılan Kanunla, tacirlerin beklenti ve talepleri çerçevesinde, şirket işlemlerinde kolaylık sağlanması, şirketlerin kurumsallaşması süreçlerinin hızlandırılması ve belirli konularda uygulamada yaşanan çeşitli sorunların çözüme kavuşturulmasını teminen TTK’nın bazı maddelerinde değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.

İşte bu çalışmada, 7511 sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanununda yapılan düzenlemeler tüm yönleriyle ele alınmış ve değerlendirilmiştir.

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı