5510 Sayılı Kanunun-4/1-(A) Bendi Kapsamında Primlerini Kendileri Ödeyen Sigortalıların Prime Esas Aylık Kazançlarının Alt ve Üst Sınırları ile Ödenecek Prim Tutarları

Yazar: Serdar ADAY*
E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363
I- GİRİŞ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin 1-(a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalılar adı geçen Kanun’un Ek-5, Ek-6. maddesi kapsamındaki sigortalılar, Kanunu 4/1-(a) bendine tabi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar yani Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN