Yaklaşım Logo

KOSGEB’in “Sanayide Nitelikli Eleman Desteği” Uygulaması

Yazar: Bünyamin ESEN*

E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366

I- GİRİŞ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından küçük ve orta büyüklükteki işlemlere (KOBİ’lere) yönelik olarak çeşitli destekleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile KOBİ’lerde kaliteli ve verimli üretimin teşviki, rekabet gücünün artırılması, işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve KOBİ’lerin yurtiçi ve yurtdışında Pazar payının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamında KOSGEB tarafından uygulanan desteklerden birini de “Sanayide Nitelikli Eleman Desteği” oluşturur. “Sanayide Nitelikli Eleman Desteği” (kamuoyunda bilinen diğer adıyla Sanayide Nitelikli Personel Desteği), KOSGEB tarafından “Genel Destek Programı” altında yer alan bir alt programdır.

KOSGEB KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş olan kapsamlı bir destek programı olan “İşletme Geliştirme Destek Programı” kapsamında uygulanan bir alt destek kalemi olan nitelikli eleman desteği ile işletmelerin personel ihtiyacının karşılanmasının teşviki hedeflenmektedir([1]). İşletme Geliştirme Destek Programı’nın genel hedefi ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma ve-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Sanayide Nitelikli Eleman Desteği kalemi söz konusu destek programının kritik kalemlerinden biri olup KOBİ’lerin en önemli sorunlarından biri olan kalifiye eleman ihtiyacını karşılama hedefine matuftur. Son dönemde yapılan değişiklikler kapsamında “Sanayide Nitelikli Eleman Desteği” tutarı arttırılmıştır.

Bu makalede KOSGEB tarafından uygulanmakta olan Sanayide Nitelikli Eleman Desteğinin uygulanma esasları ele alınmış ve son dönemde gerçekleşen değişiklikler özetlenmiştir.

II- KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİNİN İŞLETME VE ÇALIŞAN AÇISINDAN KAPSAMI

KOSGEB tarafından düzenlenmiş olan kapsamlı bir destek programı olan “İşletme Geliştirme Destek Programı” küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma ve-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına matuf bir destek programıdır([2]).

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı