Yaklaşım Logo

Kısmi Tevkifatlı İşlemlerde KDV İade Talebi Yöntemleri Ve İdarenin İade Süreleri

Yazar: Bilal SIRÇA*

E-Yaklaşım / Ekim 2023 / Sayı: 370

I- GİRİŞ

İçinde bulunduğumuz dönemde alınan ekonomik tedbirler dolayısıyla (parasal sıkılaşma vb.) finansmana erişim geçmiş dönemlere kıyasla zorlaşmıştır. Sermaye yeterliliğinde sorun yaşayan ve alternatif finansman yöntemlerine ihtiyacı bulunan mükelleflerin kendi kaynaklarından yaratılan finansmana erişimi de önemlidir. Katma değer vergisi iadeleri mükelleflerin kendi kaynaklarından ortaya çıkan bir finansman modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. İdare tarafından katma değer vergisi iadelerinin kısa zamanda yapılmaması mükellefleri alternatif finansman kaynaklarına yönlendirmekte ve bu finansman yöntemlerinde uygulanan belirli bir faiz oranına katlanmalarına mal olmaktadır.

Bilindiği üzere, katma değer vergisi iadesine imkân sağlayan işlemler:

i) Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinde sayılan nedenlerden dolayı fazla ödenen vergiler, 

ii) Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesi hükmüne göre vergi sorumluluğu kapsamında yapılan tevkifat uygulamasından doğan işlemler,

iii)  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde düzenlenen indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetler,

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı