Yaklaşım Logo

EYT’li İşçilerin Yıllık İzin Durumu Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar: Talha BAKIRCIOĞLU*

E-Yaklaşım / Mayıs  2023 / Sayı: 365

I- GİRİŞ

Kamuoyunda EYT Kanunu (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen 01.03.2023 tarih ve 7438 sayılı Kanun, 03.03.2023 tarihli 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve çalıştıkları dönemde yürürlükte bulunan Kanun hükümlerine tabi olanlar için bu tarihten sonra düzenlenerek şartları ağırlaştırılan sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı ile birlikte tamamlanması gereken öğelerden sadece yaş şartı kaldırılmış, böylelikle söz konusu kanun kapsamına giren ve yaş şartı hariç diğer şartları taşıyan sigortalılar için yaşlılık aylığı başvuru süreci başlamıştır.

Ülkemiz SGK dairelerinde yoğun olarak başlayan başvuru süreci öncesinde halen bir işyerinde çalışan sigortalıların işyerlerinden çıkışlarının yapılması gerekmekte olup sonrasında ilgili SGK dairelerine yaşlılık aylığı için başvurabileceklerdir. Yazımızın konusunu ise emekli aylığı almak üzere işyerlerinden çıkışı yapılan işçilerin tekrar aynı işverenliğe bağlı olarak herhangi bir işyerinde çalışmaları durumunda (ki birçok EYT’li işçi bu şekilde emekli olması sonrasında işyerine tekrar dönecektir) yıllık izin durumlarının ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin hususlar oluşturmaktadır.  

II- KONU HAKKINDA YILLIK İZİN İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ

4857 sayılı İş Kanunu’nun 54. maddesinde([1]) “yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. Bir yıllık süre içinde 55. maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır. İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55. madde hükümleri gereğince hesaplanır…” hususları ile 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 60. maddesine dayanılarak hazırlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin([2]) 4. maddesinde; “…Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır…” hususları belirtilmiştir.

Görüleceği üzere İş Kanunu’nda a&cce…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı