e-Bildirge Şifresi SGK Tarafından Askıya Alınan İşveren Ne Yapmalıdır?

Yazar: Fahrettin YÜKSEK*

E-Yaklaşım / Ekim 2023 / Sayı: 370

I- GİRİŞ

Teknoloji çağının gerektirdiği kolaylıklara ülkemizde özel sektör kadar kamu kurumları da çok hızlı bir şekilde adapte olmuş vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için bir çok atılım gerçekleştirmiştir. Bu yönüyle hayatın bir çok noktasında kamusal işlemleri gerçekleştirmek hususunda uzaktan ulaşım yoluyla iş çözme becerisi yönünden, gelişmiş bir çok ülkeden daha iyi durumda olduğumuz sık sık dillendirilmektedir.

Sosyal güvenlik hayatımızda da bu kolaylıklara 2004 mayıs ayı itibariyle SGK e-Bildirge uygulamasıyla girilmiş ilk başta işverenlerin bünyelerinde çalıştırdıkları personellerine ait sigorta prim belgelerini bağlı bulundukları SGK ünitelerine gitmeden internet üzerinden kolay bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanına kayıt ettirebilmeleri için belli sayı üstünde çalışanı olan iş yerlerine e-Bildirge şifresi verilmeye başlanmış olup sonrasında peyderpey yaygınlaştırılıp nihayetinde e-Bildirge kullanımı tüm işverenler için yasal zorunluluk haline getirilmişti. e-Bildirge uygulamasının zamanla SGK’nın bir çok işleminin uzaktan çözümünü mümkün hale getirdiği, gerek işverenlerin gerekse de muhasebe meslek mensuplarının pek çok işlemlerini kurumlara gitmeye gerek kalmadan masa başından çözümleme hususunda çok önemli bir reform olduğu ve her geçen gün uygulamadaki işlem sayısı ve çeşitliliğinin artması sayesinde çalışma hayatını kolaylaştırdığı ortaya çıkmıştır. Makalemizde Sosyal güvenlik Kurumu’nca bazı durumlarda e-Bildirge şifrelerinin askıya alınması durumunda pasife düşen şifrelerden dolayı işverenlerin veya muhasebe meslek mensuplarının yasal süreleri dahilinde veremedikleri prim hizmet belgeleri nedeniyle sıkıntıya düşmeleri durumunda cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için neler yapılması gerektiğine değinmeye çalışacağız.

II- KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca e-Bildirge şifresinin pasife alınmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan en sık karşılaşılan neden olarak; faaliyetini sürdürmekte olan yani hala aktif sigortalı çalışan bildirimine her ay verdiği aylık prim hizmet belgesi/muhtasar prim ve hizmet beyannamesi ile devam eden işverenlerin işyeri adreslerine yapılan başta idari para cezası ve icra tebligatı gibi tebligatların tebliğ edilememesi veya tebliğ mazbatalarında yer alan posta görevlisinin not düştüğü “işyeri tanınmıyor” ibaresi ile yine not düşülen “adresten taşındı” benzeri ibarelere rağmen SGK’nın ilgili İl Müdürlüğü veya Merkez Müdürlüğü’ne her hangi bir adres bildiriminde bulunulmaması durumu ile Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları vasıtasıyla yapılacak olan işyeri denetimi nedeniyle işyeri adresine gidilmiş olması ve işyerinin hala aktif sigortalı bildiriminde bulunmasına rağmen adreste faaliyette bulunmaması durumları bunların en yaygınlarıdır. Bu durumlar yanında birde işverenin prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyip Sosyal Güvenlik Kurumuna yüklü miktarda borcu bulunması işyerini olağan şüpheli durumuna sokmakta “sahte-şüpheli-kontrollü” işyeri kodunun konması ile e-Bildirge şifresinin askıya alınması kaçınılmaz olabilmektedir. Ş…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı