Yaklaşım Logo

Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal Kararnamesi Kapsamında Olan 10 İlde İşçi Çıkarma Yasağı, Kısa Çalışma Ve Nakdi Ücret Desteği Uygulaması

Yazar: Arif TEMİR*

E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363

I- GİRİŞ 

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Kilis, Gaziantep, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilimiz etkilendi. Bu illerden Elazığ hariç diğer 10 ilde deprem nedeniyle 08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi([1]). Söz konusu illerde hemen her aile benim gibi bir yakınını, arkadaşını ve dostlarını kaybetti. Depremde yaralananlara acil şifalar dilerim. Vefat edenlere Allahtan rahmet ve yakınlarına sabırlar dilerim.

Olağanüstü hal kapsamında olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile sınırlı olmak üzere 22.02.2023 tarihli ve 125 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı([2]). Bu kararname ile çalışma hayatına yönelik düzenlemeler yapıldı.

Bu yazımızda; 22.02.2023 tarihli ve 125 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı konularını açıklamaya çalışılacağız

II- DEPREM NEDENİYLE OLAĞANÜSTÜ HAL KARARNAMESİ KAPSAMINDA, KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI

A- KISA ÇALIŞMA SÜRESİ

22.02.2023 tarihli ve 125 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında kısa çalışma uygulaması olağanüstü hal süresi (08.02.2023-07.05.2023 dönemi) ile sınırlı olmak üzere uygulanacaktır.

B- KISA ÇALIŞMA GEREKÇESİ

İşverenler başvurularını Olağanüstü hal süresince depremin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapacaklardır.

C- BAŞVURU YAPILACAK İŞYERLERİ VE NİTELİKLERİ

Aşağıda belirtilen şartları sağlayan işyerlerine 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek-2 maddesi kapsamında işverenin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilecektir. Buna göre;

1- İşyerlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen il ve ilçelerde olması,

2- Deprem sebebiyle işyerinin yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunun belirlenmesi, halinde işyerlerine/işverenlere kısa çalışma ödeneği verilecek.

D- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN MİKTARI

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
413