Yaklaşım Logo

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlarının Sosyal Güvenliği Hangi Kapsamda Kabul Edilir?

Yazar: Mehmet YALÇIN*

 

E-Yaklaşım / Temmuz 2023 / Sayı: 367

I- GİRİŞ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Danışmanlar” başlıklı 20. maddesi aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır.

“Nüfusu iki milyonu aşan büyükşehir belediyelerinde on, diğer büyükşehir belediyelerinde beşi geçmemek üzere başkan danışmanı görevlendirilebilir. Danışman olarak görevlendirileceklerin en az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olması şarttır. Danışman olarak görevlendirilme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil, ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez. Danışmanların görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlıdır. Ancak bu süre belediye başkanının görev süresini aşamaz.

Danışmanlara, her türlü ödemeler dâhil, büyükşehir belediyesi genel sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75’ini aşmamak üzere belediye meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir.”

II- MADDE HÜKMÜNÜ ANLAMA

Bu madde hükmüne göre; belediyelerde başkan danışmanı görevlendirilmesi sadece büyükşehir belediye başkanlarına verilmiş olup, başkanın takdirine bağlı olarak nüfusa göre en çok 5 ila 10 kişi arasında görevlendirebileceği gibi görevlendirmeme yetkisi de bulunmaktadır. Danışman olarak görevlendirileceklerin sadece ve sadece en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir şart aranmamaktadır.

Tablo 1: Danışman Sayısı

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı

Nüfus

Danışman sayısı

2.000.000 ve daha az

En çok 5