Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

I- GİRİŞ

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilen esas sermayesi belirli sermaye şirketidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirket ortaklarına şirket faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi edinme ve inceleme hakkı tanınmış olmakla birlikte ortağın elde ettiği bilgileri şirket zararına kullanması tehlikesine karşı şirket müdürlerine de bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımını gerekli ölçüde engelleme imkanı getirilmiştir.

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN