2022 Yılında Kullanılacak Ticari Defterlerin Açılış Onaylarına İlişkin Sürenin Bir Ay Daha Uzaması Mümkün müdür?

Yazar: Özkan ARSLAN*
Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I-
GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na
(TTK) göre; her tacir, ticari defterleri tutmak ve bu defterlerinde, ticari
işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak
ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça
görülebilir şekilde ortaya koymak zorundadır (TTK, md.64/f.1).
Ticaret Bakanlığı’nın yayımlandığı 2021…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN