2022 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinden Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler

Yazar: Mehmet YÜCEL*
E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363
I- GİRİŞ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na([1]) göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Mezkûr Kanunu’nun 2. maddesinde sayılan yedi([2]) gelir unsurundan biri de gayrimenkul sermaye iradı diğer bir ifade ile konut ve işyeri kira gelirleridir. Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı&r…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN