Yaklaşım Logo

15 Haziran Cumartesi Akdi Tatil ve Arife Günü İle 16 Haziran Pazar Hafta Tatili Ve Kurban Bayramı Tatil Günü Çalışan İşçinin, Bu Çalışmalarının Farklı Yönlerden Değerlendirilmesi

Yazarlar: Raşit ULUBEY*

                Emre Furkan ULUBEY**

E-Yaklaşım / Temmuz 2024 / Sayı: 379

I- GİRİŞ

Ulusal Bayram ve genel tatiller, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunla düzenlenmiştir. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti ile Hafta Tatili Ücreti, 4857 sayılı İş Kanunu’nda (Madde 47, 46) hüküm altına alınmıştır.

Bu makalemizde öğleden sonra tatil olan 15 Haziran Arife gününde, ayrıca hem Kurban Bayramı tatili olan, hem de hafta tatili olan 16 Haziran Pazar gününde, Kurban Bayramının 2, 3 ve 4. günü olan 17, 18, 19 Haziran günlerinde çalışılması ve çalışılmaması halinde ne şekilde ücret ödemesi yapılacağı, bu günlerde yapılan çalışmaların izin olarak kullanılıp kullanılmayacağı, günlük normal çalışma saati kadar çalışanla, daha az veya daha çok çalışanın ücretlendirmesinin nasıl yapılacağı ve benzeri hususlar bu makalemizde ele alınıp, değerlendirilecektir.

II- KONU

A- 2429 SAYILI KANUNA GÖRE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER

Ulusal bayram ve genel tatil günleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu Kanunda yer alan ulusal bayram ve genel tatil günleri ile bu günlerde ne kadar süre tatil olduğu aşağıda gösterilmektedir.

a) Ulusal Bayram günü; Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü ulusal bayram günüdür. 28 Ekim günü saat 13.00’den sonrası (yarım gün) ve 29 Ekim günü (bir gün) olmak üzere tatil süresi 1.5 gündür.

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı