Yaklaşım Logo

25.07.2013 Tarihli ve 28718 sayılı Resmi Gazete

R.Gazete No. : 28718

R.Gazete Tarihi : 25.07.2013

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4792     Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsü Hakkında Karar(*)

2013/4896     Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2013/4919     İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın Mahalleleri ile Buca İlçesi Seyhan Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4955     Burdur İli, Merkez İlçe, Karasenir, Tepe ve Sinan Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4965     Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde İdari Hizmet Sözleşmesi ile Çalıştırılacak Personel Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2013/4981     Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 1/7/2013 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Sona Erdirilmesi Hakkında Karar

2013/4998     Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim Şirketine Ortak Olmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2013/5014     İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yalı Mahallesinde Bulunan Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Mülkiyeti Hazineye Ait Bazı Taşınmazların Bedelsiz Olarak Fatih Belediyesine Devredilmesi Hakkında Karar

2013/5064     Ağrı İli, Merkez İlçe, 100. Yıl Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/5098     Şırnak Havalimanının İsminin “Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2013/5101     Ankara Büyükşehir Belediyesinin, 31/12/2004 Tarihi İtibarıyla Hazine Müsteşarlığına Olan Borçlarının Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemine Tabi Tutulmasına Dair Belediye Uzlaşma Komisyonu Kararının Onaylanmasına İlişkin Karar

2013/5103     Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından İnsani ve Teknik Yardım Amacıyla Yurtdışında Görevlendirilecek Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar

2013/5113     Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2013/5124     Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2013/5125     Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği

—  Spor Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/35)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/12)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/14)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-42 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-43 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

(*) İşaretli mevzuat değişiklikleri sitemize (www.yaklasim.com) tam metin olarak eklenmiştir…

Diğer Yazılar
Şimdi Abone-Ol
eylul-haber

ABONE OL

Podcst Dinle
En Çok Okunanlar