Yaklaşım Logo

SGK Mevzuatınca Uygulanan İdari Para Cezalarının “Cezaların Şahsiliği İlkesi” Açısından Değerlendirilmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: Murat ARAZ*
E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361
 
I- GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 38. maddesinin altıncı fıkrasında “Ceza sorumluluğu şahsidir.” hükmü yer almaktadır. Anayasanın bu hükmü ile şahısların işledikleri idari veya adli suçlara istinaden gerek adli, gerekse idari merciler tarafından verilen cezaların yalnızca o kişiye yönelik olarak infaz edilmesi gerektiği hüküm altına alınmaktadır. Diğer taraft…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı