Yaklaşım Logo

Ortaklık Adına Kayıtlı Hatlı Minibüs Satışının Yapılarak Ticari Taksi Faaliyetine Devam Edilmesi Halinde Vergilendirmenin Nasıl Yapılacağı (E-Yaklaşım)

Yazar: Yüksel GÜNEŞ*
E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361
 
I- GİRİŞ
Adi ortaklık sözleşmeleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 620 ile 645. maddelerinde düzenlenmiş olup, adi ortaklığın sona erme halleri ise 6098 sayılı Kanun’un 639. maddesinde belirtilmiştir.
Bu yazımızda, vergi mevzuatı ve gelir idaresinin görüşleri çerçevesinde ortaklık adına kayıtlı hatlı minibüs satışının yapılarak ticari taksi faaliyetine…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
516