30.10.2018 – Doğum sonrası yarım çalışma parası

Doğum sonrası yarım çalışma parası


Çalışma hayatında  kadınların daha çok kalabilmesi için getirilen düzenlemelerden biride doğum sonrası kadınlara yarım çalışma ödeneği/parası adı altında ödemenin yapılmasıdır. Söz konusu ödemenin yapılabilmesi için  belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Buna göre yarım çalışma ödeneğine/parasına hak kazanabilmek için;  

– Kadın işçinin 2, 4 ve 6 aylık süreler içerisinde günde  3 saat 45 dakika (yarım gün) veya haftalık 22.5 saat çalışması,  

– Son üç yılda işçi adına doğum tarihinden önce en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması,  

– Doğum sonrası 16 haftalık analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde doğum sonrası yarım çalışma belgesi ile İş Kurumu’na başvurulması gerekiyor.  

Yarım çalışma ödeneğinin/yarım ücretin günlük tutarı asgari ücret kadar (67,65 TL)  oluyor. 

Süreye dikkat 

Yarım çalışma parasından yararlanmak için 30 günden sonra başvuru yapıldığı takdirde mücbir bir neden yoksa hak kazanılan süreden geç yapılan süreler düşülüyor. Ödemeler ikinci ayda başlıyor. Ödemeler çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde yapılacak. Bu yarım günlük ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacak. 

Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenmemektedir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek. 

Primlerin ödenmesi 

Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği hakkı kapsamındaki sigortalılar için, asgari ücret üzerinden toplam %32.5 oranında sigorta primleri işçi ve işveren payları doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenen gün sayısı kadar fondan Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek. 5510 sayılı Kanun kapsamında, Türkiye İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte işyeri ve işveren sayılmayacak ve bu kişiler için işe giriş ve çıkış bildirimi yapılmayacaktır.


Güneş Gazetesi – 30.10.2018

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı