26.12.2017 – Taşerona kadroda merak edilenler

Taşerona kadroda merak edilenler


Taşeron işçilerinin kadroya geçiş ile ilgili konular 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenlendi. Konuyu soru cevap şeklinde ayrıntılarıyla açıklayalım. 

 

Soru: Taşerona geçişte hangi tarih esas alınacak? 

Cevap: Taşerondan kadroya geçişte 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle taşeronda/alt işverende çalışanlar kadroya geçecek. 4 Aralık’tan sonra işe girenler kadroya geçemeyecek. 

 

Soru: 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar kadroya geçecek mi? 

Cevap: Askerde olanlar da  kadroya geçiş imkanlarından yararlanacak. 

 

Soru: 4 Aralık 2017 tarihinde doğum veya hastalık izninde olanlar kadroya geçecek mi? 

Cevap: Doğum ve hastalık izninde olup iş sözleşmeleri askıda olanlarda kadroya geçebilecek. 

 

Soru: İşçiler kadroya geçebilmek için ne yapacaklar? 

Cevap: İşçiler çalışmış oldukları yerin kamu idaresine 2 Ocak 2018 tarihine kadar kadroya geçmek istediklerini belirten dilekçe ile başvuru yapacaklar. 

 

Soru: Kadroya geçiş ne zaman tamamlanacak? 

Cevap: Kadroya geçiş süresi 90 gün içerisinde tamamlanacak. 

 

Soru: Kadroya geçişte sınav yapılacak mı? 

Cevap: Kadroya geçişte yazılı ve/veya sözlü ya da  uygulamalı sınav yapılacak. 

 

Soru: Kimler kadroya geçemeyecek? 

Cevap: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazanmış olanlar kadroya geçemeyecek. 

 

Soru: Kadroya geçişte  yaş sınırı ve eğitim şartı aranacak mı? 

Cevap: Kadroya geçişte  yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak. 

 

Soru: işçilerle ilgili kadroya geçiş için başka şartlar var mı? 

Cevap: Kadroya geçecek işçilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa gereğince aşağıdaki şartlara sahip olması gerekiyor. 

– Türk Vatandaşı olmak, 

Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

– Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

– 657 sayılı Kanunun  53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

– Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. 

 

Güneş Gazetesi – 26.12.2017

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı