Yaklaşım Logo

22.06.2018 – İşsiz kadınlara 3 maaş birden

İşsiz kadınlara 3 maaş birden


Başlığı okuyunca bir çoğunuz olmaz böyle bir şey, işsiz güçsüz  birisine  üç maaş olur mu? Diyebilirsiniz. Ancak işsiz bir kadının üç maaş alma hakkı   var. Çalışan birisinin işsiz kalarak işsizlik maaşı alması ve maaş alırken de  Türkiye İş Kurumunun düzenlemiş olduğu işbaşı eğitim programlarına katılması durumunda üç maaş alabiliyor. Konuyu ayrıntılarıyla açıklayalım. 

İşsizlik maaşı şartları 

İşsizlik maaşı alabilmek için                          

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Şartlarını  taşımak gerekiyor. Buna göre; 

600 gün   sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

İşsizlik maaşı ödeniyor. 

Ödeme kaç lira ?  

Günlük işsizlik ödeneği/maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir. Buna göre, işsizlik maaşı aylık en az 811,8 TL, en fazla ise 1.623,6 TL olarak ödeniyor. 

İşbaşı eğitim programı 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülen   işbaşı eğitim programları ile  iş kurumuna kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmeleri, iş ve üretim süreçlerini bizzat  görerek öğrenmeleri sağlanıyor. İşbaşı eğitim programına katılmak için; 

l 15 yaşını doldurmak,  

l Kuruma kayıtlı olmak,  

l İşsiz olmak ,  

Şartları aranmaktadır. 

Ayrıca ön lisans dahil üniversite öğrencisi olanlar, dul ve yetimlerde de programa katılabiliyor.  

Programın süresi 

İşbaşı eğitim programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Geleceğin meslekleri olarak kabul edilen mesleklerde 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay oluyor. Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak üzere haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde düzenleniyor. 

Programın kazancı  

Katılımcılara günlük işbaşı eğitiminde  61,65 TL, öğrenciler için 46,23, işsizlik ödeneği alanlar için 30,82 TL ödeniyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 75 TL ödeniyor. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince ödeniyor. 

Üç maaş: 2.136 lira  

İşsizlik maaşı olarak en az 811,8 TL, en fazla ise 1.623,6 TL olarak ödeniyor. 

İşsizlik maaşı alıp işbaşı eğitim programı kapsamında çalışanlara ayda ödenmekte olan maaş tutarı ise 924,6 TL’dir. Kadınlara 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödeniyor. Böylece  bir kadına üç ayrı maaş ödeniyor. Buna göre bir kadına ayda  net  2.136,4 TL ödeniyor. Günümüz şartlarında çalışmadan 2.136,4 TL maaş almak oldukça önemli. 

 

Güneş Gazetesi – 22.06.2018

Diğer Yazılar