Yaklaşım Logo

2023 Yılında Kullanılacak Ticari Defterlerin Açılış Onaylarına İlişkin Sürenin Bir Ay Daha Uzaması Mümkün müdür? (E-Yaklaşım)

Yazar: Özkan ARSLAN*
E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361
 
I- GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre; her tacir, ticari defterleri tutmak ve bu defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir şekilde ortaya koymak zorundadır (TTK, md.64/f.1).
Ticaret Bakanlığı’nın yayımlandığ…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı