Yaklaşım Logo

19.08.2017 – Gençler 3 – 0 yenik başlıyor!

Gençler 3 – 0 yenik başlıyor!


Mevsim etkisinden arınmış temel işgücü göstergelerine göre geçen yılın ekim ayından bu yana azalan genç işsizliği, yeniden yükselişe geçti!

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Anketi mayıs ayı sonuçlarından görülüyor ki, işsizlikte genel olarak bir artış söz konusu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler itibariyle, bir önceki aya göre 108 bin yeni işsizimiz var. Bu, yüzde 4’lük artış demek.

Ayrıca, işsizlikte artış trendine paralel, genç işsizliği de yükseliyor. Önümüzdeki dönemde de üniversiteden yeni mezun gençlerin işgücüne girmesiyle genç işsizliği bir miktar daha artabilir.

Ayrıca, Avrupa ekonomisi için yeniden gündeme gelen yavaşlama, jeopolitik riskler ve Irak’la ihracattaki azalmalar nedeniyle Türkiye ekonomisindeki büyümenin yavaşlayacağı da açık. Dolayısıyla, mevcut işleri korumak ve yeni işler yaratmak biraz daha zor olacak.

 

En genç nüfus bizde

Avrupa Birliği (AB) üyeleri ve aday ülkelerde 2013 yılı itibariyle genç nüfusun toplam nüfus içindeki payının en yüksek olduğu ülke, yüzde 16.6 ile Türkiye. Türkiye’yi, Güney Kıbrıs, İzlanda, Makedonya, Karadağ ve Litvanya izliyor. Buna karşılık, genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler, İtalya, İspanya, Slovenya ve Yunanistan. Slovenya dışındaki üç ülkede yaşayan gençler, Avrupa’nın en kötü kabusunu görüyor.

Başka bir ifadeyle, Yunanistan, İtalya ve İspanya, AB ülkeleri içinde genç işsizliği oranının en yüksek olduğu ülkeler. Bu ülkelerde, neredeyse iki gençten biri işsiz.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre ise, küresel düzeyde yaklaşık 75 milyon işsiz genç bulunuyor. Dahası, 220 milyondan fazla gencin kayıtdışı ekonomi içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor ve aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Genç insanlar, yetişkinlere oranla, ortalama olarak, 3 kat daha fazla işsizlik riski ile karşı karşıya kalıyorlar. Bu oran, bazı bölgelerde 4 ya da 5 kata bile çıkıyor. Pek çok gencin ise işgücü piyasası ile herhangi bir ilişkisi yok.

 

Kayıp nesil olmasın

Gençlerin işgücü piyasasında yaşamış olduğu kriz, çok boyutlu bir kriz. Pek çok genç özellikle de işgücü piyasasında daha dezavantajlı durumda olan genç kadınlar eğitimlerini tamamladıktan sonra işgücü piyasasına geçişte yoğun stres hissediyor.

Yaygın ve kalıcı işsizlik veya eksik istihdamın genişlemesi, niteliksel donanımına uygun işlerde çalışamama gibi problemler, gençlerin kendilerini umutsuz ve çaresiz hissetmelerine yol açıyor. Mevcut veriler, son yıllarda ruh sağlığına ilişkin sorunların gençler arasında daha yaygın hale geldiğini ortaya koyuyor. Örneğin pek çok OECD ülkesinde her dört gençten biri söz konusu sorunlarla yüz yüze geliyor. Özellikle ağır ruhsal sıkıntılar yaşayan gençlerin istihdam edilme olasılıkları azalıyor. Bu sebeple, yaşıtlarına oranla inaktif olma ihtimalleri de artıyor. Yarınlarımızın güvencesi gençlerimizin bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olması için yapılan her bir yatırım, aslında geleceğimize yatırım yapmak anlamına geliyor. Aksi taktirde, gerçekten kayıp bir nesille karşı karşıya kalabiliriz.

 

Türkiye’de durum nispeten daha iyi

Türkiye işgücü piyasasındaki durum, ilk bakışta Yunanistan, İtalya veya İspanya’daki kadar iç karartıcı olmamakla birlikte çok boyutlu bir yapı arz ediyor. TÜİK tarafından yayınlanan son hanehalkı işgücü anketi sonuçlarına göre; Mayıs 2014 itibariyle Türkiye’de 15- 24 yaş grubunda 11 milyon 711 bin genç var. Bunların 4 milyon 840 bini işgücüne katılıyor. Yani, 15-24 yaş grubundaki her on gençten 4’ü işgücünde. 4 milyon 73 bini istihdamda yer alırken; ne yazık ki 767 bini iş aradığı halde  bulamıyor. Genç işsizliği oranı yüzde 18.9. Bu oran, genel işsizlik oranının neredeyse iki katı. TÜİK’in gençlik araştırmalarına göre; Türkiye’deki gençlerin yüzde 65’inin mutlu, yüzde 84’ünün de gelecekten umutlu oldukları görülüyor.

Milliyet Gazetesi – 19.08.2014

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
972